Laitekuvat

Mitä on responsiivinen suunnittelu?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu verkkopalvelu tarjoaa ensiluokkaisen käyttökokemuksen laitteesta riippumatta.

Responsiivisuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mukautuvuutta. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen ja mukauttaa sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän laitteen mukaan, joten erilliset mobiilisivustot ja saman sisällön päivittäminen useaan paikkaan on onneksi historiaa.

  • Helppo ja vaivaton navigointi näyttökoosta riippumatta
  • Tärkeimmät toiminnallisuudet löytyvät yhdellä vilkaisulla
  • Sivusto on hyvän näköinen kaikilla laitteilla
  • Päivittäminen on helppoa ja vaivatonta

Responsiivisuus palvelee erityisesti mobiilikäyttäjää

Vain muutaman viimevuoden aikana mobiililaitteiden tarjonta ja käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti.

Responsiivisella sivustolla navigointi on vaivatonta, sisältö on helposti saatavilla ja luettavissa, eikä käyttäjän tarvitse erikseen suurentaa tai zoomailla näkymää.

Responsiivinen sivusto mukautuu isoon näyttökokoon

Responsiivinen suunnittelu ei ole vain pienellä näytöllä varustettuja laitteita varten. Responsiivinen sivusto mahdollistaa sisällön ja ulkoasun skaalaamisen myös isokokoisille näytöille. Mukautuvan suunnittelun avulla voimme tarjota visuaalisesti näyttävän sivuston yhtälailla niin taulu-TV:n kuin läppärinkin näytölle ja toiminnallisuudet soveltuvat aina parhaiten käytettävän laitteen näyttökokoon.

Responsiivisuus huomioi myös tulevan

Responsiivinen tekniikka on joustava, kaukonäköinen ja kehittyvä. Responsiivinen suunnittelu on tätä päivää, mutta myös tulevaisuutta. Laitteet uudistuvat jatkuvasti ja markkinoille tulee erilaisia verkkoselailun mahdollistavia laitteita yhä kiihtyvällä tahdilla. Tekniikka ja toteutustavat kehittyvät jatkuvasti myös responsiivisuuden osalta.

Monipuolisella julkaisujärjestelmällä toteutettu responsiivinen sivusto vastaa tekniikan ja päätelaitteiden kehityskulkuun toimien ja mukautuen laitteille ja käyttäjien tarpeisiin myös tulevaisuudessa ilman suuria muutoksia.

92% työikäisistä käyttää verkkoa päivittäin eri laitteilla *